วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี

สถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลี
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้

ชวนเที่ยวเกาหลี เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตการเดินทางกรุงโซล พานั่งรถชมใจกลางเมืองหลวง ผ่านซิตี้ฮอล์ ประตูเมืองคังฮวามุน พระราชวังด๊อกสุ ตึกเคียวโบ-ขายหนังสือที่ใหญ่

สุดในประเทศ สถานีรถไฟกรุงโซล ศูนย์วัฒนธรรมเซจองคลองชงเกชอน (Cheonggyecheon) นั่งรถไปบริเวณชองเกชอนถูกขุดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อราว 600 ปีก่อนในสมัยของกษัตริย์ YEONGJO กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน ชองเกชอนเป็นสัญลักษณ์ของการผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

ประวัติคลองชองเกชอนก่อนทศวรรษที่ 1960 กษัตริย์ยองโจ (กษัตริย์องค์ที่ 21 ของราชวงศ์โชซอน) ได้รับสั่งให้ดำเนินการขุดคลองชองเกชอนถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ ใช้คนงานประมาณ 200,000คน เพื่อปรับพื้นที่ให้กระแสน้ำไหลเป็นทางตรง ภายหลังสงครามเกาหลี พื้นที่ริมคลองได้กลายสภาพไปเป็นชุมชนแออัด น้ำเน่าเสีย สิ่งแวดล้อมโดนทำลายผู้คนก็อาศัยอยู่ไปวัน ๆ ไร้อนาคต


ช่วงทศวรรษ 1960 และ 70
มีความพยายามที่จะล้างพื้นที่สลัม และปรับปรุงสุขอนามัย จึงได้ปิดคลองตั้งแต่สะพานควางเกียว ไปถึงสะพานโอกันซูเกียว ในทงแดมุน บริษัทห้างร้านต่าง ๆเกิดขึ้น ถนนแออัดมากขึ้น จึงได้มีการสร้างทางด่วนยกระดับขึ้นเหนือถนนที่เกิดจากการปิดคลอง ผลที่ตามมาคือ มีสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่และสิงอำนวยความสะดวกทางธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย


ช่วงทศวรรษ 1980 และ90
พื้นที่แถบนี้ยังคงเจริญอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นศูนย์การค้ากรุงโซล จนเวลาผ่านไปโครงสร้างถนนก็ผุผัง เนื่องจากฝุ่นละอองและควันพิษ กลายเป็นปัญหาความปลอดภัยของสาธารณะ ปี 2005 เพื่อให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยสำหลับศตวรรษที่ 21 จึงได้เกิดโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอนจนวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2005 คลองสะอาด น้ำสีฟ้าใส การฟื้นฟูคลองชองเกชอนครั้งนี้ถือเป็นการก้าวที่น่าจดจำในการทำให้กรุงโซล กลายเป็นเมืองที่มีความสมดุลระหว่าง ธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์


สถานที่ที่น่าสนใจบริเวณคลองชงเกชอน
ตามเส้นทางคลองชองเกชอนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายคุณจะได้เห็นธรรมชาติกลางเมือง และสัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาหลี
1.ชองเก พลาซ่า
จุดเริ่มของคลองชองเกชอนน้ำพุที่ประดับประดา ไปด้วยไฟสามสี น้ำพุดอกไม้ไห และน้ำพุสองชั้น ที่ในแต่ละวันต้องปั้มน้ำ 65,000ตัน ที่ก้นคลองสว่างเรือง ๆด้วยไฟอ่อน ช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบ และเยือกเย็น

2.สะพานควังทงเกียว
สะพานควังทงเกียวเคยเป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ถูกสร้างขึ้นในปีที่ 10 แห่งการครองราชย์ของกษัตริย์ แทจง (กษัตริย์คนที่ 3ของโชซอน) ใช้เป็นถนนหลวงสำหรับเชื้อพระวงศ์และชนชั้นขุนนาง สะพานนี้ได้อยู่ในโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน ซึ่งได้รับการบูรณะแล้ว ยังถูกย้ายที่ตั้งให้ขึ้นไปทางต้นน้ำประมาณ 150 ม.จากที่ตำแหน่งเดิม
3.บันชาโด ภาพวาดขวบแห่ของกษัตริย์ชองโจ
บันชาโดเป็นภาพวาดบนกำแพงเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประดับที่เขื่อนซ้ายของคลองชองเกชอนตรงช่วงระหว่างสะพานควางเกียว บันชาโดที่เป็นของดั้งเดิมนั้นเป็นภาพวาดแสดงการเยี่ยมสุสานของพระราชบิดาและพระราชมารกาของกษัตริย์ชองโจ เป็นเวลา 8 วันจากภาพดั้งเดิมนี้ได้ถูกนำมาวาดใหม่ บนกำแพงยาว 192 ม. ซึ่งมีข้าราชบริพาร 1,779 คน และม้าอีก 779 ตัว ผู้ชมจะได้เห็นทุกรายละเอียดของแบบแผน เครื่องแต่งกายรูปแบบในสมัยนั้น และขนาดของขบวนแห่

4.กำแพงวัฒนธรรม และกำแพงแซกดง(กำแพงสายรุ้ง)
กำแพงวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่ต้นคลองใกล้กับประตูโอกันซูมุน ประมาณครึ่งกำแพงในน้ำแสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัยห้าคนภายใต้แนวคิด “ทางสู่อนาคต”รวมไปถึงกำแพงแซกดงที่แสดงสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาหลี ซึ่งทำให้คลองชองเกชอนเป็นบริเวณที่จะได้ชื่นชมศิลปะ


5.สถานที่ตั้งประตูโอกันซูมุน
ประตูโอกันซูมุนแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างประตูฮึนอินจิมุน และประตูควางฮวามุน ถูกสร้างขึ้นในช่วงการสร้างเมืองหลวงในสมัยต้นราชวงศ์โชซอนนักท่องเทียวจะได้เห็นภาพถ่ายของประตูระบายน้ำฟ้าช่องซึ่งมีน้ำไหลออกจากเมืองโดยตลอด และแบบจำลองที่เป็นสัญลักษณ์ของประตู ถัดจากประตูระบายน้ำคือสะพานโอกันซูเกียว ที่มีพระราชหัตถเลขาของกษัตริย์ยงโจจารึกอยู่ที่กินด้านล่างสะพาน ซึ่งแสดงให้เห็นการทำงานขุดคลองของเหล่าข้าราชบริพาร และมีโครงภาษาจีนสดุดีความสำเร็จของกษัตริย์เป็นตัวอักษรจีนพร้อมคำแปลภาษาเกาหลีอยู่ด้วย


6.บริเวณที่ใช้ซักผ้าในยุคโบราณ
ความสำคัญของพื้นที่บริเวณนี้คือ ครั้งหนึ่งเป็นที่สำหรับให้ผู้หญิงมาซักผ้า เป็นพื้นที่ระหว่างสะพานดาซานเกียวและสะพานยองโดเกียวแม่บ้านในกรุงโซลชอบที่จะมาซักผ้ากันที่นี่แม้แต่ในฤดูหนาว เพราะว่าที่นี่มีแดดตลอด ปัจจุบันห้ามไม่ให้มีการซักผ้าที่คลองแล้ว แต่ก็มีการจัดพื้นที่โดยนำแผ่นหินเอียงที่เคยใช้ซักผ้ามาจัดวาง
7.กำแพงแห่งความหวัง
กำแพงแห่งความหวังตั้งอยู่ระหว่างมณฑลชองเกชอน 8-กา และ 9-กา ดูสวยงานทั้งสองฝั่งของคลองเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเสียใจต่อการแบ่งแยกเกาหลีเหนือและใต้ ถูกสร้างจากแผ่นกระเบื้องโดยชาวกรุงโซล ชาวเกาหลีเหนือ และชาวเกาหลีในต่างแดน รวมกว่า 20,000 คน เพื่อเป็นความหวังของความเป็นปึกแผ่นที่จะรวมชาติกันอีกครั้ง ตัวกำแพงยาว 50 ม. ทั้งสองด้าน และสูง 2.2 ม. ถือเป็นกำแพงที่ทำจากกระเบื้องเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก


8.กำแพงน้ำตกเป็นจังหวะ
กำแพงหินอ่อนสูง 5 ม. และยาว 20 ม. มีน้ำไหลตกลงมา พื้นผิวของกำแพงตกแต่งด้วยหินรูปวงรีสีดำ ดูเหมือนปลากำลังวายทวนน้ำขึ้นไป ในตอนกลางคืนกำแพงจะถูกเติมสีสันด้วยแสงไฟทำให้ดูเหมือนน้ำกำลังตกลงมาเป็นจังหวะดนตรี


9.น้ำพุอุโมงค์
กำแพงขนาดความสูง 5 ม. ยาว 50 ม. มีท่อพ่นน้ำจำนวน 42 ท่อ พ่นน้ำออกมาเป็นรูปพาราโบล่าเหนือทางเดิน เกิดเป็นลักษณะของอุโมงค์น้ำ ตอนกลางคืนมีแสงไฟหลากสีช่วยสร้างบรรยากาศที่ดูลึกลับ


10.ท่าเรือจนชิ
ระหว่างสะพานบิอูดังเกียวและสะพานมูฮักเกียว มีท่าเรืออยู่สามแห่ง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกใช้สำหรับการเดินทางข้ามคลอง ปัจจุบันกกลายเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงขอบเขตของคลองข้างทางสัญจร และยังเป็นสัญลักษณ์ของโครงการบูรณะคลองซองเกซอนนี้

พระราชวังเคียงบก บลูเฮาส์ ย้อนละคร “ KOONG – Princess Hours “ ณ พระราชวังเคียงบก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394

สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์ เมื่อสมัย 600 ปีก่อน ถือเป็นจุดที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี

ที่สุด ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ มากมาย เช่น พลับพลากลางน้ำ ห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี

ห้องทรงพระอักษร ท้องพระโรง สวนกลางแจ้ง เป็นต้น นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งทำเนียบ

และบลูเฮาท์หรือบ้านประจำตำแหน่ง
หอคอยกรุงโซล+Teddy Bear พาย้อนรอยละครดัง “ Witch You Hee “ “ Kim Sang Soon “ “ Boys Over Flowers

หรือ F4 เกาหลี “ ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง พาท่านขึ้นลิฟท์สู่หอคอย N กรุงโซล 1 ใน 17

หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซ

ลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา พร้อมชมความน่ารักของ The Teddy Bear Museum ที่ผูกเรื่องราวและเหตุการณ์

ครั้งสำคัญสำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สุดท้ายเกาหลี วัฒนธรรมต่างๆ ของชาวเกาหลี รวมทั้งความทรงจำของอดีต

จนถึงปัจจุบันของเมืองหลวงกรุงโซลได้อย่างน่ารักและน่าชมยิ่งนักของเจ้าหมีเกาหลีตัวน้อยน้อยทั้งหลาย และท่านยัง

สามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี Alfred ของละคร “ เจ้าหญิงวุ่นว่าย เจ้าชายเย็นชา “ หรือ แบบอื่นๆ เพื่อการสะสมได้อีกด้วย (

ความเชื่อ: ล๊อกแม่กุญแจคู่รักเพื่อความรักที่ยืนยง ณ เขานัมซาน)ศูนย์โสมเกาหลี พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมใช้เป็นยารักษาสุขภาพของชน

ชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล และเร็ว ๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้

ผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัดแคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับของขวัญของ

ฝากสำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพย่านฮิปแฟชั่นเมียงดอง + สปาเท้ากับDr. Fish พาท่านชมร้านDr. Fish เทรนฮิต ! พาท่านจิปกาแฟหรือชาอุ่นๆ พร้อมขนม

ปัง คุ้กกี้ หรือของว่าง อ่านหนังสืออัพเดรดเทรน เล่นเน็ต ชมหนุ่มสาวกิมจิ พร้อมสปาเท้าในอ่างกับ Dr. fish (การใช้ปลาตัว

เล็กๆ ตอดทำความสะอาดเท้า โดยปลาจะกินผิวหนังที่เสื่อมสภาพซึ่งขณะนี้มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก) เลือกซื้อสินค้าแฟชั่น

เกาหลีสุดฮิบอินเทรน และตามแฟชั่นฮิปอินเทรนที่เมียงดอง ถูกขนานนามว่า "ถนนแฟชั่นของเกาหลี" สินค้าและบริการมี

ราคาระดับกลางถึงสูงตามแต่ยี่ห้อเมื่อเทียบกับตลาดพื้นเมืองทงแดมุน และมีห้างบูติกต่าง ๆ มากมาย และยังมีร้านเสื้อผ้า

แฟชั่นบูติกเล็ก ๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติกแนววัยรุ่น นิยม (Etude, The Face Shop, Skin Food, Hanskin

เป็นต้น) ร้านกาแฟ โรงหนัง และร้านอาหารย่านแอนติก อินซาดอง ได้ชื่อว่า " ถนนแห่งแอนติค " ชาวต่างชาติที่พำนักใน

กรุงโซลให้ฉายาว่า “ แมรี่แอลลี่ “ หรือ ตรอกแมรี่ ท่านจะค้นพบความเก่าแก่ที่ผสมอารยธรรมสมัยใหม่ในเมืองหลวง ย้อน

รอยหนังดัง “ Insadaon Scandal “ ร้านแกลอรี่ ร้านศิลปะพื้นเมือง ร้านขายวัตถุโบราณ ร้านอาหารพื้นเมืองที่เลื่องชื่อ ร้าน

ชาพื้นเมือง โบราณที่มีชื่อเสียง ร้านสะสมแสตมป์ ร้านเซรามิค ร้านไอศรีม Red Mango และโพจังมาซาเกาหลี

แอมมาทีส พาชมโรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง โดยมีสีสันและการกำเนิดที่แตก

ต่างจากที่อื่น โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ ชาวเกาหลีเชื่อว่าแอมมาทีสเกาหลึ คือ พลอย

แห่งสุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่งหรือนำโชค (ตามราชวงศ์โซซอน) พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จึ้ ต่างหู

และสร้อยข้อมือ

ย่านหรูอัพคูจองดอง หากคุณอยากรู้เทรนแฟชั่นทั้งของกินของใช้ก่อนใครในเกาหลี ! พาท่านไปยังย่านสุดอินเทรนแฟชั่น

เกาหลียุโรป Apgujeong Rodeo Street แหล่งรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมต่างประเทศชั้นนำเกือบทุกเบรน นอกจากนี้ยัง

เป็นแหล่งรวมร้านเทรนดี้เกาหลีต่าง ๆ รวมถึง ร้านค้าดังดังของชาวเกาหลีไฮโซ อาหารดังจากนานาชาติ รวมถึงของทานเล่น

ต่าง ๆ กาแฟคอฟฟี่ช้อป เค็กเบเกอร์รี่ เป็นต้น และยังมีห้างสรรพสินค้า The Galleria (คล้ายห้างเอ็มโพเรียมและเกสรพลา

ซ่าของกรุงเทพฯ)กิมจังกิมจิฮันบก ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังหรือร่วมการทำกิมจิ กิมจิจัดว่าเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะ สำหรับอาหาร

เกาหลีทุกมื้อก็ว่าได้ คู่กับข้าวสวยร้อน ๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็น

เอกลักษณ์ ให้ท่านนำกิมจิที่ทำร่วมกันกลับไปเป็นของฝากคนทางบ้านได้ลิ้มลอง ก่อนกลับบ้านให้ทุกท่านได้แต่งชุดพื้น

เมืองเกาหลีฮันบกถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (กล้องของท่านเองAlien Show โชว์ ! ที่จะพาทุกท่านทะลุมิติแห่งความงามของงานภาพวาดที่อยู่เหนือจิตนการและแรงปรารถนา

ของมนุษย์ทุกคน กับการแสดง Alien Show “ Oh My God ! อึ้ง ทึ่ง ว๊าว “ เป็นการแสดงของมืออาชีพทางด้านศิลปะและ

การแสดงที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนัก โดยการคิดค้นของปรมาจารย์ด้านศิลปะของประเทศเกาหลีที่นำส่วนผสมผสาน

ระหว่างงานศิลปะ ดนตรี การเต้น แสงสี และความตลกฮาได้อย่างสมบูรณ์แบบและยอดเยี่ยมเหนือคำบรรยายหากไม่ได้ชม

ด้วยตนเอง เพราะจากผืนผ้าใบว่างเปล่า เหล่านักแสองเอเลี่ยนทั้งห้าที่แวะจอดเที่ยวบนโลกมนุษย์สามารถเนรมิตให้เกิด

เป็นผลงานชิ้นโบแดงที่สะกดสายตาผู้ชมในแต่ละฉากแต่ละตอนได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก พร้อมคำว่า “ ยอดเยี่ยมเกินจิต

นาการ ”Sarang Choom Choom โชว์

ชมการแสดง (ละครเพลงสุดฮอตฮิต) การรักดนตรีในรูปแบบที่คนดูทุกคนจะตื่นเต้นและตื่นตาไปกับผู้แสดงที่รับหน้าที่ในบทบาทต่างๆ กับ

เรื่องราวของชาววัยรุ่นเกาหลีในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทั้งร้อง เต้น แสดง กับดนตรีที่สนุกสนานเร้าใจได้อย่างน่ารักมาก

มาก จนเรารู้สึกได้ว่า “ ดนตรีและการเต้นคือสื่อภาษา “ ของ Sarang Choom Choomตามรอยละครดังโบราณ เช่น “แดจังกึม” “ ลีซาน “ ที่มรดกโลกฮวาซอง พาเดินทางไปย้อนละครโบราณ เช่นแดจังกึม ลี

ซาน ณ ความฝันแห่งกษัตริย์ป้อมฮวาซอง (ป้อมดอกไม้) และกำแพงเมือง สร้างรายรอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาว

ประมาณ 5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ป้อมนี้ สร้างขึ้นโดย

กษัตริย์ซอนโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โซซอนเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสำนัก และถูกขัง

จนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการสถาปนา โดย UNESCO ให้เป็นมรดกโลกสถานที่ถ่ายละครดัง Winter Love Song เกาะนามิ ขึ้นเรือเฟอรรี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่ง

สำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลม

หนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือ

มอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า

เพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์

สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลาสมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง

สวนในฝันฟาร์มเฮิบนารา เที่ยวหุบเขาฮีนจอง ย้อนเวลาสู่โลกของจิตนาการและเทพนิยายฝรั่ง ณ ฟาร์มเฮิบนารา รวมถึง

เป็นแหล่งสร้างตำนานนิยายชื่อดังเกาหลี “ When the Buckwheat Flower Blossom “ อิสระให้ท่านเดินท่านเดินเล่นและ

พักผ่อนกับธรรมชาติของสวนดอกไม้สมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สวน Shakespeare สวน Monet สวน เด็กเล่น เลือกจิบ

เครื่องดื่มสมุนไพรดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เค้กสมุนไพรที่ร้านกาแฟ มุมริมธารน้ำใส แกลลอรี่ที่บอกเรื่องราวของดอกไม้เพื่อ

สุขภาพ เข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินคาหรือบริการที่ร้านต่าง ๆ เช่น ร้านขายสินค้าแปรรูป ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร

ร้านขายดอกไม้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากความฝันและงานอดิเรกของผู้หญิงแม่บ้านที่รักในงานศิลปะและการปลูกต้นไม้

โดยมีสามีเป็นผู้ให้การสนับสนุน การมาเยือนครั้งนี้จะเป็นความทรงจำอันงดงามสำหรับทุกคนที่มีรักเทศกาลดอกไม้และสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เดินทางไปเที่ยวเกาหลีต้องไปสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, AmericanAdventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่าควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงห์โตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย จากนั้นทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติบ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น (พร้อมบัตร Special Pass เล่นไม่จำกัดรอบ) ร่วมฉลองเทศกาลดอกไม้ เช่นเทศกาลทิวลิป ระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม เทศกาลดอกกุหลาบ ระหว่างเดือนมิถุนายน เทศกาลดอกลิลลี่ ระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงเดือนสิงหาคม ดอกเบญจมาศบาน ระหว่างกลางเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม (ชมภาพเพิ่มเติม Everland)

วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ควังคึมซองเคเบิ้ลคาร์ เดินทางไปพักผ่อนแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง เพลิดเพลินกับดินแดน

ที่ปกคลุมด้วยป่าทึบ ซึ่งมีความงดงามของทิวทัศน์ของบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ มีทิวทัศน์ที่มีความ

งามอย่างมหัศจรรย์ของภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้สุดลูกหูลูกตา หุบเขาและเมืองเล็กๆ ชายฝั่ง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติโซ

รัคซาน ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์หมีเสี้ยวพระจันทร์ ชมความงามของเขาโซรัค ความงามของวนอุทยานแห่งชาติที่ได้ขึ้นชื่อว่า

เป็นภูเขาสี่ฤดู เขาโซรัคหรือภูเขาหิมะตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือก

เขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่าง ๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง

พร้อมนมัสการพระพุทธรูปปรางสมาธิองค์มหึมาตั้งอยู่กลางแจ้งสร้างขึ้นเพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็นหนึ่ง

เดียวกัน และเดินข้ามสะพานชำระจิตใจเพื่อไปยังวัดชินฮันซาวัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า และยังมี

ระฆังอันเก่าแก่ 1400 ปี ตั้งอยู่ภายใน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าขึ้นจุดชมวิวควนคึมซองเพื่อชมความงามของวนอุทยานแห่ง

ชาติบนที่สูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)เมืองพูซาน (สวนสาธารณะยงดูซาน หอคอยพูซาน ตลาดปลา Piff Square, Haeundae โนริมารุ APEC ) พาท่านชม

เมืองพูซานที่มีประชากรถึง 4 ล้านคน เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองหน้าด่านในการติดต่อการค้าขายทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน เที่ยวสวนสาธารณะยองดูซานซึ่งเป็นที่ตั้งของหอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใต้ถึง 118 ม.

เหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพของเมืองและถ้าอากาศแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นประเทศญี่ปุ่นได้ให้ท่านได้ถ่ายรูป

เป็นที่ระลึกกับนักรบผู้ยิ่งใหญ่ - นายพล ยี ชุน ชิน วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมัยศตวรรษที่ 16 ในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกคาบสมุทร

เกาหลี โดยรบชนะด้วยการใช้เรือรบพิเศษที่เรียกว่า โคบุกซอน หรือเรือเต่า สัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวและแวะผ่าน

ตลาดปลา ชากาลชิ ซึ่งเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็นต้นมา แวะย่านเซ็นเตอร์พ้อยพูซาน - นัมโพดอง

ใกล้ ๆ เป็นที่ตั้งของ PIFF (Busan International Film Festival) สแควร์ สถานที่ตั้งโรงหนังมากมายของเมืองพูซาน และ

ยังเป็นสถานที่ดาราฮอลีวู้ดเกาหลีที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีได้ประทับรอยมือไว้เป็นที่ระลึก มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยู่

โดยทั่วไป เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม ไปเที่ยวชายหาด Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเริ่ม

บริเวณแห่งนี้ มีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งที่ตั้งของน้ำพุร้อน และต่อมากลายเป็นแหล่งพักผ่อนที่ได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูร้อน

โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว จะหนาแน่นไปด้วยผู้คน และถึงแม้ว่าในช่วงที่อากาศหนาวเย็น ผู้คนก็ยังคงนิยมเดินเล่นและ

เล่นว่าวท่ามกลางอากาศที่สดชื่นของชายฝั่ง ลักษณะของชายหาดเป็นหาดโค้งเว้ายาว 2 ก.ม. และน้ำไม่ลึกมากชื่อ

Haseundae ได้มาจากนามปากกา Hae-un ของนาย Choi-Choi Won นักการเมืองของเกาหลีที่หลงเสน่ห์ของความงามบน

เกาะนี้ และ ชมความงามของรูปปั้นเมอร์เมด และ อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC ที่ใช้ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก

ปี 2005

เมืองเคียงจู ราชวงศ์ชิลล่า เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น " เมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ที่ไร้กำแพง " (พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซอกคูรัม

กอตโต้ วัดพุลคุกซา หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกชมชองแ สุสานกษัตริย์ แอมมาทีส พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู สระน้ำ

อานาบจิ) เป็น เมืองหลวงเก่า และเป็นศูนย์รวมอำนาจ ความเจริญรุ่งเรือง ในสมัยอาณาจักรชิลล่าเมื่อประมาณพันกว่าปี

สัมผัสผู้คนและบ้านเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้ ชมมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ที่ถูกจด

ทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ขี้นเขาโทฮัมซานเพื่อนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ " ซอกคูรัม กอตโต้ " ที่แกะสลักขึ้นจาก

หินแกรนิตขาวขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในถ้ำ ณ ยอดเขาโทฮัมซาน ใช้เวลาแกะสลักกว่า 23 ปี โดยมีรูปหินพระในแบบ

ต่าง ๆ แกะสลักบนฝาผนังกว่า 38 องค์ ล้อมรอบซอกคูรัมกอตโต้ เชื่อกันว่าคอยปกป้องคุ้มครองชาวเกาหลีจากการรุกราน

ของชาวต่างชาติ ดื่มน้ำแร่เย็นชื่นใจ จากนั้นเดินทางสู่ทิศตะวันตกของเขาโทฮันซาน ที่ตั้งของ “ วัดพุลคุกซา “ วัดใหญ่เก่า

แก่และมีชื่อเสียงที่สุดของอาณาจักรชิลล่าของคาบสมุทรเกาหลีในปัจจุบัน สะท้อนถึงจิตวิญญาณของงานศิลปะในอาณา

จักรชิลล่า และถือว่าเป็นสุดยอดของงานศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธเกาหลี ภายในวัดท่านจะพบสะพานหินที่สร้างตรง

ไปยังโบสกลาง เจดีย์ชั้นยอดสองลักษณะ พระพุทธรูปแกะสลักปรางต่าง ๆ ถือแบบงานแกะสลักที่สะท้อนถึงความฉลาด

ของผู้คน ผ่านชมหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลก "ชมชองแด" สร้างในศตวรรษที่ 7 โดยสร้างตามความเชื่อ เยี่ยมชมสวนสา

ธารณะทูมูไล-สุสานกษัตริย์ ของอาณาจักรชิลล่า ท่านจะทึ่งกับการฝังศพของกษัตริย์ในสมัยโบราณ พร้อมเยี่ยมชมภายใน

สุสานที่สุสานม้าบิน ที่ถูกค้นพบในปี 1974 ชมสมบัติ โครงกระดูก ตลอดจนวิธีการสร้างสุสานของกษัตริย์ที่ชมมาแด จาก

นั้น ไปพิพิธภัณ์สถานแห่งชาติเมืองเคียงจู สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุ เช่นมงกุฏทองคำ เครื่องปั้นดินเผา พระพุทธรูป หิน

แกะสลัก ระฆังศักดิ์สิทธิ์ ของกษัตริย์ซ็องด็อกมหาราช โดยอ้างถึงตำนานเรื่องระฆังเอมิลล่า เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

และมีเสียงดังก้องไพเราะที่สุดด้วย น้ำหนัถึง 25 ตัน สูง 11 ฟุต ระฆังศักด์สิทธิ์น้สร้างขึ้นในช่วงการรวบรวมคาสมุทรเกาหลี

เพื่อเป็นเกียรติแด่กษัตริย์มหาราช มีความพยายามสร้างหลายครั้งแต่ล้มเหลว ในที่สุดได้มีการนำเด็กทารกหญิงโยนลงไปใน

การหลอมทองแดง จึงทำให้ประสบความสำเร็จ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์กว่าสามพันชิ้นซึ่งขุดพบในพื้นที่เมืองเคียงจู

และใกล้เคียง ถือเป็นสถานที่สามารถมองภาพโดยรวมของอาณาจักรชิลล่าก็ว่าได้ ใกล้กันเป็นที่ตั้ง สระน้ำอานาพจิสร้างขึ้น

เพื่อเฉลิมฉลองการรวมอาณาจักรสามก๊กในคาลสมุทรเกาหลีไว้เป็นหนึ่งเดี่ยวในศตวรรษที่ 14 โดยกษัตริย์มุมมู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น